Placówki Banku Poleć znajomemu

Bank Spółdzielczy w Wieleniu swoją działalność prowadzi poprzez placówki:

Bank Spółdzielczy w Wieleniu – Centrala -1901r powołanie Banku Ludowego w Wieleniu, natomiast w 1959r przyjęcie nazwy Bank Spółdzielczy

BS WieleńBS WieleńBS Wieleń
BS WieleńBS WieleńBS Wieleń

Oddział Banku w Tucznie – w 1998r przyłączenie Banku Spółdzielczego w Tucznie do Banku Spółdzielczego w Wieleniu

BS Wieleń Oddział w TucznieBS Wieleń Oddział w TucznieBS Wieleń Oddział w Tucznie

Punkt Kasowy w Drawsku - w 1968r nastąpiło otwarcie oddziału Banku Spółdzielczego w Drawsku

BS Wieleń Punkt kasowy w DrawskuBS Wieleń Punkt kasowy w DrawskuBS Wieleń Punkt kasowy w Drawsku

Agencja Nr 1 w Rosku, której otwarcie nastąpiło w 2004 r

 

 

 
 
 
Placówki Banku Poleć znajomemu

Bank Spółdzielczy w Wieleniu swoją działalność prowadzi poprzez placówki:

Bank Spółdzielczy w Wieleniu – Centrala -1901r powołanie Banku Ludowego w Wieleniu, natomiast w 1959r przyjęcie nazwy Bank Spółdzielczy

BS WieleńBS WieleńBS Wieleń
BS WieleńBS WieleńBS Wieleń

Oddział Banku w Tucznie – w 1998r przyłączenie Banku Spółdzielczego w Tucznie do Banku Spółdzielczego w Wieleniu

BS Wieleń Oddział w TucznieBS Wieleń Oddział w TucznieBS Wieleń Oddział w Tucznie

Punkt Kasowy w Drawsku - w 1968r nastąpiło otwarcie oddziału Banku Spółdzielczego w Drawsku

BS Wieleń Punkt kasowy w DrawskuBS Wieleń Punkt kasowy w DrawskuBS Wieleń Punkt kasowy w Drawsku

Agencja Nr 1 w Rosku, której otwarcie nastąpiło w 2004 r