Spółdzielcza Grupa Bankowa 
Bank Spółdzielczy w Wieleniu
Oferta dla klientów
indywidualnych
rachunki
kredyty
lokaty
 Oferta
 dla firm
 i instytucji
   rachunki | lokaty | kredyty | konta walutowe
  Oferta dla rolników
     rachunki i kredyty

kredytswieta1.jpg

 

  • niskie oprocentowanie -  8,20 % w stosunku rocznym
  • korzystny okres spłaty - do 24 rat miesięcznych (z możliwością spłaty po 2 miesiącach)
  • brak opłat za rozpatrzenie wniosku,                                      
  • brak opłat za wcześniejszą spłatę
  • szybka decyzja kredytowa
  • prowizja przygotowawcza od przyznanych kredytów nie mniej niż 50,- zł:

       dla posiadaczy ROR i RB    - 2,5 % 

       dla pozostałych klientów   - 3,5 %

Okres udzielania od 03.12.2018 r. do 28.02.2019 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

*Całkowita kwota kredytu 6 000 zł, kwota kredytu 6 000 zł, dla umowy z dnia 03.12.2018 r., na okres 24 miesięcy, ze stałym oprocentowaniem nominalnym 8,20% w stosunku rocznym. RRSO wynosi 12,91%. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 6 726,35 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 726,35 zł, w którego skład wchodzą: prowizja przygotowawcza 150 zł, odsetki od kredytu 501,35 zł oraz koszty zabezpieczenia kredytu 75 zł. Raty malejące: równe raty kapitałowe w okresie kredytowania i odsetki naliczane od kwoty zadłużenia, pierwsza rata 283,02 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Wieleniu.