Spółdzielcza Grupa Bankowa 
Bank Spółdzielczy w Wieleniu
Oferta dla klientów
indywidualnych
rachunki
kredyty
lokaty
 Oferta
 dla firm
 i instytucji
   rachunki | lokaty | kredyty | konta walutowe
  Oferta dla rolników
     rachunki i kredyty

Informacje ogólne dotyczące EURO-FATCA (CRS)

 

Bank pragnie poinformować, iż zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. ( DU z 2017 poz. 648)  o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (do której zobowiązała się Polska) Bank jest zobowiązany do weryfikacji przesłanek mogących wskazywać, iż Klienci Banku są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska.

 W świetle przepisów EURO – FATCA Klienci, którzy otworzyli  po 01.05.2017r lub otworzą m.in.: rachunki bieżące, pomocnicze, lokaty terminowe, będą zobowiązani do wypełnienia formularza tzw. Oświadczenia CRS: 

 Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 1 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

Ponadto jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dotychczasowych klientów stwierdzone zostanie występowanie przesłanek mogących wskazywać na kraj rezydencji podatkowej innej niż Polska, Klient Banku może zostać poproszony o wypełnienie w/w stosownego formularza.

 

 

Kursy Walut

«
»
NBP
2018-06-22
USD
3.6977
-1.68%
EUR
4.3149
-0.40%
CHF
3.7367
-0.95%
GBP
4.9209
-0.20%
NBP
2018-06-21
USD
3.7607
0.68%
EUR
4.3323
0.35%
CHF
3.7726
0.68%
GBP
4.9309
0.31%
NBP
2018-06-20
USD
3.7352
0.10%
EUR
4.3171
0.13%
CHF
3.7470
0.02%
GBP
4.9159
-0.09%
NBP
2018-06-19
USD
3.7316
0.85%
EUR
4.3113
0.53%
CHF
3.7462
0.89%
GBP
4.9202
0.41%
NBP
2018-06-18
USD
3.7003
0.22%
EUR
4.2887
0.20%
CHF
3.7130
0.20%
GBP
4.9003
0.01%

Oferty specjalne