Spółdzielcza Grupa Bankowa 
Bank Spółdzielczy w Wieleniu
Oferta dla klientów
indywidualnych
rachunki
kredyty
lokaty
 Oferta
 dla firm
 i instytucji
   rachunki | lokaty | kredyty | konta walutowe
  Oferta dla rolników
     rachunki i kredyty

Informacje ogólne dotyczące EURO-FATCA (CRS)

 

Bank pragnie poinformować, iż zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. ( DU z 2017 poz. 648)  o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (do której zobowiązała się Polska) Bank jest zobowiązany do weryfikacji przesłanek mogących wskazywać, iż Klienci Banku są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska.

 W świetle przepisów EURO – FATCA Klienci, którzy otworzyli  po 01.05.2017r lub otworzą m.in.: rachunki bieżące, pomocnicze, lokaty terminowe, będą zobowiązani do wypełnienia formularza tzw. Oświadczenia CRS: 

 Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 1 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

Ponadto jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dotychczasowych klientów stwierdzone zostanie występowanie przesłanek mogących wskazywać na kraj rezydencji podatkowej innej niż Polska, Klient Banku może zostać poproszony o wypełnienie w/w stosownego formularza.

 

 

Kursy Walut

«
»
NBP
2018-02-21
USD
3.3697
0.30%
EUR
4.1562
0.22%
CHF
3.5978
0.03%
GBP
4.7072
0.06%
NBP
2018-02-20
USD
3.3597
0.56%
EUR
4.1472
0.01%
CHF
3.5967
-0.13%
GBP
4.7042
0.45%
NBP
2018-02-19
USD
3.3411
0.72%
EUR
4.1467
-0.22%
CHF
3.6013
-0.10%
GBP
4.6829
0.13%
NBP
2018-02-16
USD
3.3173
-0.26%
EUR
4.1559
0.07%
CHF
3.6049
0.30%
GBP
4.6769
0.01%
NBP
2018-02-15
USD
3.3259
-1.51%
EUR
4.1530
-0.45%
CHF
3.5940
-0.47%
GBP
4.6763
-0.18%

Oferty specjalne