Spółdzielcza Grupa Bankowa 
Bank Spółdzielczy w Wieleniu
Oferta dla klientów
indywidualnych
rachunki
kredyty
lokaty
 Oferta
 dla firm
 i instytucji
   rachunki | lokaty | kredyty | konta walutowe
  Oferta dla rolników
     rachunki i kredyty

Konta bankowe

 • SGB dla Młodych do 30 roku życia
 • SGB Standard
 • SGB dla Emerytów i Rencistów
 • SGB Plus
 • SGB Komfort z Kartą
 • Rodzina 500+
 • Konto za złotówkę

Rachunek może być otwarty jako:

 • rachunek indywidualny – rachunek prowadzony dla jednego posiadacza
 • rachunek wspólny – rachunek prowadzony dla kilku posiadaczy, zwanych współposiadaczami

 

Rachunek może być otwarty i prowadzony dla:

 • klienta indywidualnego
 • SKO
 • lub PKZP

Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku odbywa się
poprzez składanie zleceń płatniczych:

I. w formie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:
 • przelewu
 • przy użyciu karty
 • zlecenia stałego
 • polecenia zapłaty
II. w formie gotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:
 • wypłaty środków, po okazaniu dokumentu tożsamości
 • przy użyciu karty

Posiadacz rachunku może złożyć w placówce Banku prowadzącej rachunek dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, na zasadach i warunkach określonych w obowiązujących przepisach, zgodnie z którą zobowiąże Bank do dokonania – po jego śmierci – wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej wskazanej przez niego osobie lub wskazanym osobom.

 Taryfa prowizji i opłat aktualnie obowiązująca w BS w Wieleniu beznazwy.jpg

 

 NIE ZAPOMNIJ SPRAWDZAĆ ZAKŁADKI PROMOCJE BANKU ABY BYĆ NA BIEŻĄCO ZE WSZYSTKIMI PROMOCJAMI BANKU wink

Kursy Walut

«
»
NBP
2017-12-15
USD
3.5786
0.20%
EUR
4.2217
0.00%
CHF
3.6227
0.23%
GBP
4.8061
0.00%
NBP
2017-12-14
USD
3.5716
-0.46%
EUR
4.2216
0.14%
CHF
3.6144
-0.12%
GBP
4.8060
0.34%
NBP
2017-12-13
USD
3.5880
0.48%
EUR
4.2155
0.19%
CHF
3.6186
0.28%
GBP
4.7895
0.51%
NBP
2017-12-12
USD
3.5708
0.21%
EUR
4.2077
0.09%
CHF
3.6085
0.33%
GBP
4.7652
0.01%
NBP
2017-12-11
USD
3.5633
-0.49%
EUR
4.2038
0.03%
CHF
3.5965
0.11%
GBP
4.7646
-1.27%

Oferty specjalne