Spółdzielcza Grupa Bankowa 
Bank Spółdzielczy w Wieleniu
Oferta dla klientów
indywidualnych
rachunki
kredyty
lokaty
 Oferta
 dla firm
 i instytucji
   rachunki | lokaty | kredyty | konta walutowe
  Oferta dla rolników
     rachunki i kredyty

Informacje ogólne dotyczące EURO-FATCA (CRS)

 

Bank pragnie poinformować, iż zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. ( DU z 2017 poz. 648)  o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (do której zobowiązała się Polska) Bank jest zobowiązany do weryfikacji przesłanek mogących wskazywać, iż Klienci Banku są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska.

 W świetle przepisów EURO – FATCA Klienci, którzy otworzyli  po 01.05.2017r lub otworzą m.in.: rachunki bieżące, pomocnicze, lokaty terminowe, będą zobowiązani do wypełnienia formularza tzw. Oświadczenia CRS: 

 Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 1 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

Ponadto jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dotychczasowych klientów stwierdzone zostanie występowanie przesłanek mogących wskazywać na kraj rezydencji podatkowej innej niż Polska, Klient Banku może zostać poproszony o wypełnienie w/w stosownego formularza.

 

 

Kursy Walut

«
»
NBP
2018-04-19
USD
3.3693
-0.08%
EUR
4.1665
-0.03%
CHF
3.4777
-0.08%
GBP
4.7770
-0.19%
NBP
2018-04-18
USD
3.3721
0.44%
EUR
4.1677
0.23%
CHF
3.4805
-0.33%
GBP
4.7861
-0.50%
NBP
2018-04-17
USD
3.3572
-0.28%
EUR
4.1582
-0.11%
CHF
3.4921
-0.38%
GBP
4.8102
0.11%
NBP
2018-04-16
USD
3.3666
-0.58%
EUR
4.1628
-0.34%
CHF
3.5054
-0.45%
GBP
4.8047
-0.67%
NBP
2018-04-13
USD
3.3862
-0.18%
EUR
4.1769
-0.27%
CHF
3.5214
-0.25%
GBP
4.8372
0.73%

Oferty specjalne