• 300_1920x500.jpg
 • 1920x500.png
 • Do_STU_bez_PINU_1920x500.jpg
 • idsgb14.jpg
 • SGB_przelew_natychmiastowy_24_7_1920x500.jpg
 • SGB_uslugi_walutowe_1920x500.jpg

_

 •  korzystny okres spłaty
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę,
 • szybka decyzja kredytowa
 • prowizja przygotowawcza od przyznanego kredytu: 2,50 %

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

Przykład reprezentatywny:

Całkowita kwota kredytu 223.000,00 zł, dla umowy z dnia 02.01.2020 r. na okres 300 miesięcy, ze zmiennym oprocentowaniem nominalnym 4,21% w stosunku rocznym. RRSO wynosi  5,43 %. Całkowita kwota do zapłaty wynosi  359.508,72 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 136.508,72 zł, na który składają się: odsetki od kredytu w wysokości 117.573,72 zł, prowizja przygotowawcza 2,5 % tj. 5.575,00 zł., koszty prowadzenia rachunku ROR- 4.800,00 zł., koszt ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu(od ognia i innych zdarzeń losowych, założono składkę roczna w wysokości 331,00 zł.),łącznie -8.275,00 zł. za cały okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 300.000,00 zł., koszt przelewu z rachunku kredytowego przy założeniu, że wypłata nastąpi jednorazowo -6,00 zł.,  koszt ustanowienia i wygaśnięcia (zwolnienia) prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu –  oplata za wniosek o wpis hipoteki- 55,00 zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej- 40,00 zł., weksel własny in blanco – 40,00 zł., pełnomocnictwo do ROR - 70,00 zł., opłata za wykreślenie wpisu hipoteki - 55,00 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych – 19,00 zł., Raty malejące: równe raty kapitałowe w okresie kredytowania i odsetki naliczane od kwoty zadłużenia. Pierwsza rata w wysokości 1.434,59 zł.

 *Do wyliczenia składki przyjęto założenie ubezpieczenia oferowanego przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z której do oferty Kredytobiorca nie ma obowiązku korzystać. W przypadku ofert spoza Banku koszt ulegnie zmianie co spowoduje zmianę RRSO.W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.

 


Kredyt mieszkaniowy

Przeznaczony na:
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  z rynku wtórnego
 • zakup własnościowego  spółdzielczego prawa do lokalu  mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego lub pierwotnego
 • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem
 • zakup/wykup nieruchomości od miasta gminy, spółdzielni mieszkaniowej
 • wykup mieszkań zakładowych
 • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy/domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy
 • zakup działki budowlanej
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele  mieszkalne (strych, suszarnia)
 • zakup garażu/miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem
 • remont lub modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • spłatę kredytu mieszkaniowego  w innym banku na wyżej wymienione cele
 • cel dowolny - łącznie  z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania
Maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 600.000,00 zł.

więcej

_