• 500_1920x500.jpg
 • bezpieczestwo_1920x500.jpg
 • Do_STU_bez_PINU_1920x500.jpg
 • idsgb14.jpg
 • mb11.jpg
 • SGB_przelew_natychmiastowy_24_7_1920x500.jpg
 • SGB_uslugi_walutowe_1920x500.jpg

_

INTERNET BANKING

kanał www (serwis internetowy) – dostęp do rachunku poprzez sieć internet

Zakres operacji udostępnianych użytkownikowi systemu przez Bank w ramach usługi może obejmować:

 • uzyskiwanie ogólnie dostępnych informacji o usługach bankowych
 • uzyskiwanie informacji o rachunkach posiadanych w Banku oraz operacjach dostępnych dla tych rachunków
 • składanie, zmianę dyspozycji płatniczych z rachunków, na inne rachunki bankowe w Banku lub w innych bankach
 • odwoływanie niewykonanych jeszcze przez Bank dyspozycji płatniczych z odroczonym terminem realizacji
 • tworzenie, zmianę listy zdefiniowanych odbiorców
 • składanie, zmianę zleceń stałych
 • odwoływanie niewykonanych jeszcze przez Bank zleceń stałych
 • pobieranie wydruku potwierdzenia wykonania operacji

Autoryzacja dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odbywa się poprzez podanie za pośrednictwem serwisu internetowego

 • kodu sms lub aplikacji mobilnej "Nasz Bank" 

Bank nie świadczy usług "wsparcia" klientom bankowości internetowej poprzez aplikacje wykorzystujące usługę pulpitu zdalnego np. TeamViewer, AnyDesk.

INSTRUKCJA INTERNET BANKING 

 

SMS BANKING

Kanał telefonii komórkowej (serwis SMS) –dostęp do rachunku i uzyskiwanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku oraz składanie określonych dyspozycji przy użyciu telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS.


INTERNET BANKING DLA FIRM

jest elementem bankowego systemu umożliwiającym klientom korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta. Operacja taka jest możliwa wtedy, gdy komputery znajdujące się w banku i w siedzibie klienta spięte są jakimkolwiek rodzajem sieci.

Program daje dostęp do następujących usług bankowych:
 • przelewy, w tym składki ZUS i przelewy do Urzędów Skarbowych
 • wyciągi
 • stany rachunków
 • zakładanie lokat

INSTRUKCJA INTERNET BANKING DLA FIRM

OPIS ODNOWIENIENIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO

OPIS ODNOWIENIA KART ATHENA

 

NPODPIS 

Aplikacja nPodpis zastępująca aplet Java służy do podpisywania operacji w serwisie Internet Banking dla Firm. Współpracuje z używanymi obecnie tokenami Athena oraz CryptoCard. Działa, jako samodzielna aplikacja uruchamiana w systemie Windows niezależnie od przeglądarki.

APLIKACJA NPODPIS

INSTRUKCJA APLIKACJI NPODPIS

STEROWNIKI IDPROTECT DO KART ATHENA

GENERATOR ŻĄDANIA CERTYFIKACJI 

więcej

_

 
Masz pytanie?