• 500_1920x500.jpg
 • bezpieczestwo_1920x500.jpg
 • Do_STU_bez_PINU_1920x500.jpg
 • idsgb14.jpg
 • mb11.jpg
 • SGB_przelew_natychmiastowy_24_7_1920x500.jpg
 • SGB_uslugi_walutowe_1920x500.jpg

_

Usługa Bankowości Elektronicznej - INTERNET BANKING

kanał www (serwis internetowy) – dostęp do rachunku poprzez sieć internet

Zakres operacji udostępnianych użytkownikowi systemu przez Bank w ramach usługi może obejmować:

 • uzyskiwanie ogólnie dostępnych informacji o usługach bankowych
 • uzyskiwanie informacji o rachunkach posiadanych w Banku oraz operacjach dostępnych dla tych rachunków
 • składanie, zmianę dyspozycji płatniczych z rachunków, na inne rachunki bankowe w Banku lub w innych bankach
 • odwoływanie niewykonanych jeszcze przez Bank dyspozycji płatniczych z odroczonym terminem realizacji
 • tworzenie, zmianę listy zdefiniowanych odbiorców
 • składanie, zmianę zleceń stałych
 • odwoływanie niewykonanych jeszcze przez Bank zleceń stałych
 • pobieranie wydruku potwierdzenia wykonania operacji

Autoryzacja dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odbywa się poprzez podanie za pośrednictwem serwisu internetowego

 • kodu sms lub aplikacji mobilnej "Nasz Bank" 

Bank nie świadczy usług "wsparcia" klientom bankowości internetowej poprzez aplikacje wykorzystujące usługę pulpitu zdalnego np. TeamViewer, AnyDesk.

INSTRUKCJA INTERNET BANKING  

INTERFEJS MOBIL NY INTERNET BANKINGU

 

Powiadamianie sms - SMS BANKING

Kanał telefonii komórkowej (serwis SMS) –dostęp do rachunku i uzyskiwanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku oraz składanie określonych dyspozycji przy użyciu telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS.

 

Informujemy, iż z dniem 14.09.2019 r. w związku z dyrektywą unijną PSD2 będzie następowało dwuskładnikowe logowanie polegające na wpisaniu swojego identyfikatora i hasła oraz w drugim etapie hasła SMS.

Dwuskładnikowe logowanie (podanie dodatkowego hasła SMS) będzie wymagane co 90 dni.

Ponadto przypominamy, iż z dniem 14.09.2019 r. nastąpiło wyłączenie możliwości autoryzacji transakcji hasłami jednorazowymi z otrzymanej papierowej listy haseł.

Autoryzacja będzie dokonywana za pomocą:

 • haseł otrzymanych sms na wskazany w Banku numer telefonu komórkowego 

lub poprzez

 • aplikację mobilną „Nasz Bank”, która jest dostępna w sklepie Google Play oraz App Store.

Linki do pobrania aplikacji mobilnej „Nasz Bank":

Aplikacja mobilna Nasz Bank (Android) - przewodnik użytkownika

Aplikacja mobilna Nasz Bank (iOS) - przewodnik użytkownika

 

Instrukcje Aplikacji Mobilnej Nasz Bank w wersji 2.0:

Instrukcja dla Aplikacji mobilnej Nasz Bank (Android) 2.0 

Instrukcja dla Aplikacji mobilnej Nasz Bank (iOS) 2.0 

 

Polityka prywatności Aplikacji mobilnej "Nasz Bank"

więcej

_

 
Masz pytanie?