• 800.jpg
 • bezpieczestwo_1920x500.jpg
 • Do_STU_bez_PINU_1920x500.jpg
 • idsgb14.jpg
 • mb11.jpg
 • SGB_przelew_natychmiastowy_24_7_1920x500.jpg
 • SGB_uslugi_walutowe_1920x500.jpg

_

Kredyt obrotowy przeznaczony na sfinansowanie
bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą

 • w rachunku bieżącym
 • w rachunku kredytowym  w tym:
  „Dobry Plon” z przeznaczeniem zakup środków do produkcji rolnej ,kwota kredytu 1.000,-zł na 1 ha użytków rolnych okres kredytowania maksymalnie do 2 lat

 

Kredyty inwestycyjne

 • przeznaczone są na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę 
 • na zakup gruntów rolnych

 

Kredyty preferencyjne

 • z dopłatami ARiMR do oprocentowania
 • z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW 

STAWKI WIBOR

 

więcej

_

 
Masz pytanie?