• 300_1920x500.jpg
 • 1920x500.png
 • Do_STU_bez_PINU_1920x500.jpg
 • idsgb14.jpg
 • SGB_przelew_natychmiastowy_24_7_1920x500.jpg
 • SGB_uslugi_walutowe_1920x500.jpg

_

 • maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej 400.000 PLN
 •  korzystny okres spłaty
 •  brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 •  brak opłat za wcześniejszą spłatę
 •  szybka decyzja kredytowa
 •  prowizja przygotowawcza od przyznanego kredytu: 2,50 %

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!    

 

Przykład reprezentatywny:

Całkowita kwota kredytu 180.000,00 zł, dla umowy z dnia  02.01.2020r. na okres 120 miesięcy, ze zmiennym oprocentowaniem nominalnym 7,71% w stosunku rocznym. RRSO wynosi  9,72%. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 259.867,70 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 79.867,70 zł, na który składają się: odsetki od kredytu w wysokości  69.722,70 zł, prowizja przygotowawcza 2,5 % tj. 4.500,00 zł., koszty prowadzenia rachunku ROR 1.920,00 zł., koszt ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu(od ognia i innych zdarzeń losowych, założono składkę roczna w wysokości 344,00 zł.),łącznie - 3.440,00 zł. za cały okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 320.000,00 zł., koszt przelewu z rachunku kredytowego - 6,00 zł., koszt ustanowienia i wygaśnięcia (zwolnienia) prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu  z wyjątkiem opłat sądowych i kosztów notarialnych – opłata za wniosek o wpis hipoteki -55,00 zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej - 40,00 zł., weksel własny in blanco – 40,00 zł., pełnomocnictwo do ROR - 70,00 zł., opłata  za wykreślenie wpisu hipoteki – 55,00 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych – 19,00 zł., Raty malejące: równe raty kapitałowe w okresie kredytowania i odsetki naliczane od kwoty zadłużenia. Pierwsza rata w wysokości 2.374,50 zł.

*Do wyliczenia składki przyjęto założenie ubezpieczenia oferowanego przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z której do oferty Kredytobiorca nie ma obowiązku korzystać. W przypadku ofert spoza Banku koszt ulegnie zmianie co spowoduje zmianę RRSO.W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.


Pożyczka hipoteczna

 
Pożyczka pieniężna w złotych udzielana osobom fizycznym.
 • Na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, której zabezpieczeniem jest hipoteka.
 • Nie określa się celu przeznaczenia pożyczki hipotecznej.
Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi: 400.000,00 zł 

więcej

_